Digitaal vragen uurtje
Vr. 11 juni 2021
20:00 uur
digitaal via Zoom

Digitaal vragen uurtje 11 juni
Ook de komende maand organiseren we weer een "digitaal vragen uurtje". 
Doel is om jullie weer te zien en (een beetje) te horen en vooral om kennis en ervaringen uit te wisselen of antwoord te geven op brandende vragen. Vrijdag 11 juni is de datum waarop de feest avond zou zijn, helaas is het nog niet mogelijk om weer fysiek bij elkaar te komen, we hopen in september iets fysieks te kunnen organiseren in de vorm van een feestje. Wij hopen dat ook bij dit vragen uurtje weer veel leden zullen deelnemen; hoe meer zielen hoe meer vreugd! Als je niets te vragen hebt, kun je zeker wel wat vragen beantwoorden. Mogelijk is er ook wat tijd voor het delen van "sterke verhalen" over brouwen. Een biertje erbij voor de sfeer mag je thuis zelf inschenken.
Wil je van de mogelijkheid gebruik maken om in maximaal een half uur te iets te presenteren aan de andere leden, neem dan even kontakt op met het bestuur. 
We gaan het vragen uurtje weer doen met behulp van het on-line vergader programma "Zoom". Zodra de inschrijving start (start via een nieuwsflits), kun je je via de website inschrijven om mee te doen. Je krijgt dan een e-mail met een link om deel te nemen. Inschrijven gaat via het leden gedeelte van de site: inloggen/voor leden/clubavond. Eventuele vragen mag je vooraf al per e-mail sturen naar bestuur@roerstok.nl. De vragen mogen over alles gaan wat de club en het brouwen aan gaat.
Globaal Programma Digitaal Vragen Uurtje 11 juni 2021 via ZOOM
 
19.45 uur inloggen met zelf gezette koffie of thee
20.00 uur officieel welkom en starten met het vragenuurtje
20.45 uur even pauze voor het inschenken van een biertje
21.00 uur korte presentatie
21.30 uur aanvang informele gedeelte met gelegenheid tot na-kletsen
22.00 uur afsluiting van de meeting