Welkom op de website van "De Roerstok"!

"De Roerstok" is een vereniging van amateur bierbrouwers met Tilburg als thuisbasis, maar met leden uit het hele land (en buitenland). De vereniging is in 1984 opgericht, en heeft tot doel het amateur bierbrouwen te bevorderen. Dit doet de Roerstok o.a. door het organiseren van verschillende activiteiten; zo wordt er 10 keer per jaar een clubblad uitgegeven en een clubavond georganiseerd. Ook organiseert de club elk jaar een clubkampioenschap, en dagen waarop er gezamenlijk gebrouwen wordt. Verder geeft de club om de paar maanden een brouwcursus. Verdere informatie over onze vereniging en over het bierbrouwen kun je vinden op de vele pagina's van onze website.

Clubavonden

De clubavonden vinden in de regel plaats op de tweede vrijdag van iedere maand (uitgezonderd in de maanden juli en augustus), zie ook de clubkalender. De locatie is  't Wat, Jules de Beerstraat 6 te Tilburg. Voor een routebeschrijving en een kaartje van de locatie zie de pagina over de Roerstok clubavond.

Eerstvolgende clubavonden:

  • 9-10-2015
  • 13-10-2015

PROGRAMMA Clubavond vrijdag 9 oktober 2015:

De clubavond in oktobber staat in het teken van de ALV en de clubwedstrijd. Het aanmelden voor de wedstrijd gaat deze keer nog via email: wedstrijd@roerstok.nl. Zie de pagina in het ledengedeelte voor details omtrent de inschrijving en de categorieën licht smalbier en licht dikbier.

19:00 uur: zaal open
19:15 uur: Inrichten ruimte, klaarzetten meubilair
19:30 uur: Koffietijd
20:00 uur: Aanvang ALV 2015/2016
        Belangrijkste agendapunt (de notulen en financiële stukken zullen beschikbaar gemaakt worden in het ledengedeelte van de website):
        -Begroting 2016
21:00 uur: Pauze
21:15 uur: Vragenhalfuurtje
21:30 uur: Clubwedstrijd in de categorieën licht smalbier en licht dikbier
22:30 uur: Begin informeel gedeelte
23.30 uur: Bestellen laatste ronde
23.45 uur: Zaal opruimen
00.00 uur: Sluiten 

Avondleider: De voorzitter Manus van Bommel.

Kratbier: Vanwege de wedstrijd is er geen krat- of fustbier.

De secretaris zal het verslag schrijven. Jan van de Laak en Frans van Loon hebben zich gemeld om mee te helpen met opruimen. Op de avond zelf zullen nog wat leden gevraagd worden een handje te helpen.

De zaal zal om 19.00 uur door Harrie worden geopend. Mocht je in staat zijn om te helpen met de voorbereidingen dan is dat zeer welkom! 

Activiteiten

Evenals in andere jaren organiseren wij ook dit jaar weer diverse bijzondere activiteiten. Via clubblad en deze website houden we iedereen op de hoogte. Verder geven wij regelmatig cursussen in het zelf brouwen van bier. Voor verdere vragen en eventuele aanmelding voor cursus of lidmaatschap kan on-line contact met ons worden opgenomen.

Foto's van de diverse Roerstok-activiteiten zijn te bekijken op deze website. Voor leden zijn er ook op de Roerstok website foto's te bekijken.

Veel leesplezier op onze internet-pagina's!