Welkom op de website van De Roerstok

"De Roerstok" is een vereniging van amateur bierbrouwers met Tilburg als thuisbasis, maar met leden uit het hele land (en buitenland). De vereniging is in 1984 opgericht, en heeft tot doel het amateur bierbrouwen te bevorderen. Dit doet de Roerstok o.a. door het organiseren van verschillende activiteiten; zo wordt er 10 keer per jaar een clubblad uitgegeven en een clubavond georganiseerd. Ook organiseert de club elk jaar een clubkampioenschap, en dagen waarop er gezamenlijk gebrouwen wordt. Verder geeft de club om de paar maanden een brouwcursus. Verdere informatie over onze vereniging en over het bierbrouwen kun je vinden op de vele pagina's van onze website.

Clubavonden

roerstok_35

De clubavonden vinden in de regelplaats op de tweede vrijdag van iedere maand (uitgezonderd in de maanden juli en augustus), zie ook de clubkalender. De locatie is Stichting WAT, Jules de Beerstraat 6 te Tilburg. Voor een routebeschrijving en een kaartje van de locatie zie de pagina over de Roerstok clubavond.

Eerstvolgende activiteiten:

 •  06-11-2020   Inschrijven brouwpakket Milde Stout
 •  13-11-2020   Clubavond 13-11-2020
 •  21-11-2020   Samen Wat Brouwen
 •  11-12-2020   Clubavond 11-12-2020

Komende club avonden

Vanaf september zijn we weer gestart met onze club avonden. Dit wel in aangepaste vorm wegens Corona perikelen. We hebben een draaiboek opgesteld waarmee we op verantwoordde en veilige wijze toch een club avond kunnen bieden. Dit betekent dat de club avond alleen op inschrijving kan worden bezocht en dat we het aantal leden beperken. De inschrijving is via het leden gedeelte op onze website. We rekenen er op dat onze leden allereerst zelf beslissen of ze een club avond kunnen en willen bezoeken; zeker als ze in een “risico groep” vallen. Van zelf sprekend kom je niet als je gezondheidsklachten hebt; benauwd/verkoudheid/koorts/hoesten. In de WAT-hal willen we een Corona-proof club avond organiseren; dus met registratie, desinfecteren, anderhalve meter, vaste zitplaatsen en nog meer. We hebben een draaiboek opgesteld om de komende club avonden in goede banen te leiden en evalueren na elke avond hoe we de volgende avonden vorm kunnen geven. Alles natuurlijk onder voorbehoud van beperkingen door regionale of landelijke maatregelen door de overheid. Houdt u daarom uw e-mail en onze internetsite goed in de gaten voor de laatste berichten! Blijf ondertussen vooral brouwend gezond!

Club avond update voor oktober
Het bestuur is tevreden over het verloop van de club avond van september. Alle genomen maatregelen wegens de Corona dreiging hebben goed uitgepakt en we kijken terug op een bijzondere club avond waar we, ondanks wat "leer momentjes" toch op een veilige manier een geslaagde samenkomst hebben gerealiseerd voor 30 club leden. De live-stream is, ondanks goede voorbereidingen, niet gelukt. We zijn verder aan het kijken om dit voor de volgende club avond wel werkend te krijgen. We zijn wel klaar om de club avond op te schalen om meer leden te ontvangen. Alle voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn onveranderd; vrij van gezondheidsklachten gerelateerd aan Corona en alleen per inschrijving. Inschrijven kan via het leden gedeelte van de site en is al geopend. Snel maar doen dus!
Inschrijven club avond oktober: Website de Roerstok.  Daarna inloggen en naar "Voor leden" en "Clubavond".
Zoals gebruikelijk staat de clubavond van oktober in het teken van het eerste deel van de Algemene Leden Vergadering (ALV) en het clubkampioenschap categorie A en C. Ook deze club avond zal praktische aanpassingen hebben om alles veilig te laten verlopen. De maatregelen en voorwaarden van ons Corona protocol blijven onveranderd met uitzondering van het aantal leden.


De Algemene Leden Vergadering (ALV)
De agenda en stukken voor de ALV zijn voor de clubavond te vinden op de Roerstok website in het ledengedeelte. Om iedereen in de gelegenheid te stellen voor inbreng of reactie kunnen leden die niet naar de club avond komen ook reageren met een e-mail naar bestuur@roerstok.nl .


Het club kampioenschap
Een oproep om bier in te zenden stond al in het club blad van september. Je kan je inschrijven op de gebruikelijke plaats in het leden gedeelte op onze website. Ook het regelement is op de site te vinden. In oktober zullen we de types A en C keuren. Je kan je inschrijven tot uiterlijk dinsdag 6 oktober 24:00u.
Een belangrijk punt voor het slagen van de wedstrijd is dat iedereen die bier inschrijft ook zelf gaat keuren. Kun je niet aanwezig zijn op de clubavond zorg er dan voor dat iemand anders, die geen bier heeft ingestuurd, jou plaats in kan nemen om te keuren. Heb je geen bier ingezonden dan kun je je opgeven om te keuren via wedstrijd@roerstok.nl . Doe dat ook voor de clubavond want dan kunnen we de tafels van te voren indelen. Dit is een stuk makkelijker voor de wedstrijdcommissie.
De praktische wijziging: breng een pen en een lege (PET)fles mee. Tijdens het keuren krijg je een eigen glas welke je dan kan afspoelen met water uit je meegebrachte fles. De wedstrijd commissie zorgt dat er voldoende emmers aanwezig zijn waar je het spoelwater in uit kan gieten


Het Programma club avond oktober
18:30 uur: Het bestuur en enkele "aangewezen vrijwilligers" treffen de laatste maatregelen om de zaal in te richten
19:30 uur: Zaal open en check-in voor de leden die zijn ingeschreven, koffie op je zitplaats
20:00 uur: Opening door de voorzitter, mededelingen
20:15 uur: aanvang ALV deel 1 2020/2021.
21:00 uur: Pauze op verantwoorde wijze
21:30 uur: Clubkampioenschap in de categorieën licht smalbier (A) en licht dikbier (C)
22:30 uur: Informeel gedeelte 
23.00 uur: einde club avond en zaal opruimen
Avondleider: Jan in 't Groen
Verslag: een vrijwilliger wordt aan het begin van de avond gevraagd 
Bar: nog niet bekend
Fust / krat bier: n.v.t.
Opruimers: vrijwilligers om mee op te ruimen worden aan het begin van de avond gevraagd


Activiteiten

Evenals in andere jaren organiseren wij ook dit jaar weer diverse bijzondere activiteiten. Via clubblad en deze website houden we iedereen op de hoogte. Verder geven wij regelmatig cursussen in het zelf brouwen van bier. Voor verdere vragen en eventuele aanmelding voor cursus of lidmaatschap kan on-line contact met ons worden opgenomen.

Foto's van de diverse Roerstok-activiteiten zijn te bekijken op deze website. Voor leden zijn er ook op de Roerstok website foto's te bekijken.

Veel leesplezier op onze internet-pagina's!