Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Internetcie+ledenadministratie+bibliotheekcie: Mark Romme

Penningmeester + 2e secretaris: Rien van Leeuwen

Cursuscie+fustbier+SWB: Danny Linnenbank

Voorzitter+feestavond+fustbier: Manus van Bommel

Secretaris+redactiecie+excursiecie: Huub Soemers

Vice-voorzitter+promotie+contact met WAT+barcie: Edwin Laureijsen

Bestuurslid+wedstrijdcommissie: Gerrie Hage

Bestuurslid+Lustrum: Lex van Berkel