Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter+gez. brouwen+fustbier: Manus van Bommel

Vice-voorzitter+promotieteam+cont. met WAT: Edwin Laureijsen

Secretaris+redactiecie+excursiecie: Huub Soemers

Penningmeester+barcommissie: Gerrie Hage

2e secretaris+cursuscie+feestcie: Anne Baretta

Internetcie+ledenadministratie+bibliotheekcie: Mark Romme