Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter + clubwedstrijd

Jan in 't Groen Jan in't Groen

 

Vicevoorzitter+Cursuscie+fustbier+SWB: 

Danny Linnenbank

 

Secretaris+redactiecie+excursiecie: 

Huub Soemers

 

Penningmeester:

Rien van Leeuwen

Bestuurslid+Promotie+contact met WAT+barcie:

 Edwin Laureijsen

 

Bestuurslid+Lustrumzaken+Excursiecie:

Lex van Berkel

 

Bestuurslid+Ledenadministratie :

Fons Michielsen  Fons Michielsen