Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter+feestavond+fustbier: Manus van Bommel

Vice-voorzitter+promotie+contact met WAT+barcie: Edwin Laureijsen

Secretaris+redactiecie+excursiecie: Huub Soemers

Penningmeester+wedstrijdcommissie: Gerrie Hage

2e secretaris: Rien van Leeuwen

Internetcie+ledenadministratie+bibliotheekcie: Mark Romme

Cursuscie+fustbier+SWB: Danny Linnenbank