Brouwcursus

Helaas kan er nog niet ingeschreven worden voor de cursus 2019.

Er volgt zo spoedig mogelijk nieuws over de nieuwe data.

Je eigen speciaalbiertje brouwen kun je leren! Amateur Bierbrouwersvereniging "De Roerstok" verzorgt een cursus bierbrouwen voor leden en aspirant-leden. De cursus is dan ook bedoeld als opstap naar het lidmaatschap van onze vereniging, om de brouwkennis en ervaring te vergroten. Moeilijk is het helemaal niet. Met beperkte middelen kun je zelf in de keuken, schuurtje of garage redelijk eenvoudig een goed smakend bier maken.

De cursus bestaat uit een brouwdag en een terugkomavond. Tijdens de brouwdag komen zowel de theorie als de praktijk aan bod. Op de brouwdag brouwen jullie gezamelijk je eerste bier onder begeleiding van de cursusleider(s). Aan het eind van de brouwdag neem je jouw deel van jullie gezamenlijk zelfgebrouwen bier mee naar huis om het te laten vergisten. Tijdens de terugkomavond is er uitgebreid de tijd om het gistingsproces te evalueren. Tevens wordt het jonge bier gebotteld en gekurkt.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Theorie van het brouwproces
 • Brouwen van een bier
 • Hygiëne in het brouwproces
 • Variaties die zijn aan te brengen in de recepten
 • Bottelen van het bier
 • Proeven van een bier

Verder krijg je bij de cursus:

 • een half jaar lidmaatschap met gedurende die tijd het recht op bezoek van de clubavonden en ontvangst van het clubblad
 • het dictaat: "Bierbrouwen voor beginners", eenvoudige theorie voor de amateur bierbrouwer (wordt vooraf per post verstuurd)
 • 10 liter van het zelfgebrouwen bier mee naar huis (incl gistemmer, waterslot en stop)
 • kroonkurken 26mm t.b.v. het kurken van het jonge bier (schone lege flessen zelf verzorgen)
 • een eenvoudige hevel om het jongbier te kunnen hevelen en t.b.v. het bottelen
 • bottel pijpje t.b.v. bottelen jongbier
 • schoonmaakmiddel om gistemmer en flessen schoon te kunnen maken
 • nazorg door de mentor / cursusleider op de clubavonden of mail / telefonisch bij eventuele vragen of voorkomende problemen
 • instructies m.b.t. het hoe en wat thuis om het bier te laten vergisten, flessen schoon te maken enz.

Kosten: € 85,-

Uitgangspunt is dat je na de cursus zelf een bier kunt brouwen. Het bier kun je laten proeven door clubgenoten of zelfs door een bierkeurmeester. Door het bier door anderen te laten proeven kun je veel leren. Je krijgt veel tips voor het verbeteren van je bier en je brouwproces. En vergeet niet: van een goed bier heb je altijd te weinig gebrouwen.

De cursus wordt in groepsverband gegeven. Er kunnen maximaal 12 cursisten per groep deelnemen. Er wordt een minimum van 9 cursisten aangehouden, desgewenst wordt de cursus verzet naar de volgende cursusmogelijkheid.

 

De volgende data zijn beschikbaar brouwcursus 2018/2019:

Cursusdag

Terugkomavond

Status

 

24 november 2018

20 december 2018

Volledig bezet  
.. januari 2019

.. februari 2019

 

 
 

 

 

 

 

Aanmelden voor de brouwcursus kan via de website.

Je deelname aan de cursus is definitief zodra de betaling ontvangen is, wordt geverifieerd met de penningmeester.

De cursuslocatie is nabij Tilburg. Brouwdag is van 9.00 tot ca. 16.00 uur, de terugkomavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur. Aanvullende informatie over de locatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt per e-mail.

Grondstoffen en materialen voor het brouwen van een (volgend) brouwsel kun je ook verkrijgen bij onze leveranciers. Deze adverteren ook in het maandelijkse clubblad.

Er staat geen cursus gepland