Verenigingszaken

De oude Mesopotamiërs moeten amateurs geweest zijn. De hedendaagse amateur-bierbrouwers over de hele wereld zijn daarvan directe afstammelingen. Enkele daarvan hebben zich in 1984 verenigd in bierbrouwvereniging De Roerstok.

Zwarte Parel Fles

De vereniging heeft Tilburg als thuisbasis maar heeft leden uit binnen- en buitenland. In 2014 vierde de club op grootse wijze haar 6e lustrum. Eén van de hoogtepunten was het clubgewijs brouwen van het lustrumbier De Perfecte Dubbel. Dit bier bracht het, professioneel gebrouwen als De Zwarte Parel, tot bier-van-de-maand in de ABT-cafés.

 

 Een oud gezegde stelt: een club bestaat bij de gratie van zijn leden. De Roerstok maakt hierop geen uitzondering. In wisselende mate zijn leden actief in verschillende commissies, op clubavonden en/of in het bestuur. De belangrijkste activiteiten binnen de club zijn de maandelijkse clubavonden op de 2e vrijdag van de maand. Tijdens deze clubavonden is het uitwisselen van wijs- en wetenswaardigheden in de vorm van het vragen-half-uurtje of een lezing de rode draad. Juist hier doen nieuwe leden veel kennis op en wordt de schroom tot het zetten van de eerste stappen weggenomen.

Verder zijn er de De Roerstok redactie-, cursus-, excursie-, bar-, bibliotheek-, clubwedstrijd-, ONK- en de krat&fustbier-commissie. Een keer per jaar wordt gezamenlijk gebrouwen op de clublocatie. In de afgelopen 35 jaar hebben leden van De Roerstok regelmatig prijzen gewonnen bij o.a. de ONK (Open Nederlandse Kampioenschap) of een andere brouwwedstrijd. Veel van de kennis die daaraan ten grondslag ligt loopt gewoon los rond binnen de club.

Doppen 2014