Terug naar overzicht
19 sept. 2015 - Programma clubavond oktober ALV/Clubwedstrijd/foto's clubavond

In deze nieuwsflits:


Programma Clubavond vrijdag 9 oktober

De clubavond in oktober staat in het teken van de ALV en de clubwedstrijd. 

Zwarte Parel Kaas

19:00 uur: zaal open
19:15 uur: Inrichten ruimte, klaarzetten meubilair
19:30 uur: Koffietijd
20:00 uur: Aanvang ALV 2015/2016
        Belangrijkste agendapunt (de notulen en financiële stukken zullen beschikbaar gemaakt worden in het ledengedeelte van de website):
        -Begroting 2016
21:00 uur: Pauze
21:15 uur: Vragenhalfuurtje
21:30 uur: Clubwedstrijd in de categorieën licht smalbier en licht dikbier
22:30 uur: Begin informeel gedeelte
23.30 uur: Bestellen laatste ronde
23.45 uur: Zaal opruimen
00.00 uur: Sluiten 

Avondleider: De voorzitter Manus van Bommel

Kratbier: Vanwege de wedstrijd is er geen krat- of fustbier.

De secretaris zal het verslag schrijven. Opruimers zullen op de avond zelf gevraagd worden zich te melden.

De zaal zal om 19.00 uur door Harrie worden geopend. Mocht je in staat zijn om te helpen met de voorbereidingen dan is dat zeer welkom! 


Clubkampioenschap licht smal / licht dikbier

De komende clubavond zal het eerste deel van het clubkampioenschap 2015-2016 plaatsvinden, dus voor de licht smal- en licht dikbieren. Het gaat hier om bieren licht van kleur met een begin SG tot 1060 (smal) en boven de 1060 (dik).

Het aanmelden voor de wedstrijd gaat deze keer nog via email, om je bieren op te geven voor de wedstrijd stuur je een mail naar:

wedstrijd@roerstok.nl

vermeld hierin:

Peter van Iersel - clubkampioen
Peter van Iersel - clubkampioen

naamje eigen naam

emailje email adres

biertypekies uit een van de mogelijkheden uit onderstaande lijst

sgHet soortelijk gewicht

categorieLicht smal, licht dik

Zie de 'clubwedstrijd' pagina in het ledengedeelte voor details omtrent de inschrijving en de categorieën licht smalbier en licht dikbier.

In verband met de logistiek rond labels voor de biertjes s.v.p. snel aanmelden en niet tot het laatste moment wachten.


Recept Oesterstout

Het kratbier werd in september geleverd door Jan van den Hoogen. Het was de Oesterstout waarmee Jan de eerste prijs heeft gewonnen bij het ONK in de kloonbier categorie. Het bier werd zeer enthousiast ontvangen op de clubavond. Het recept stond al in het clubblad van september, en inmiddels ook op de website, zie de Roerstok recepten pagina (categorie 'Stout', onderaan de pagina).


Foto's feestavond vrijdag 4 september

Jacques heeft weer mooie foto's gemaakt tijdens de clubavond in september. Onder andere van de kaas die Theo heeft laten maken met onze eigen Zwarte Parel bier (zie foto rechts en helemaal boven). 

zwarte-parel-kaas-roerstok

De foto's zijn te bekijken in het ledengedeelte van de website. Log in en ga naar het menu 'Voor leden' en dan naar 'Foto's'.
Ook zijn de foto's te zien op de Mijnalbum pagina van de Roerstok (geen login nodig).

 

 

 

 

 


 

 

Terug naar overzicht