Terug naar overzicht
22 jun. 2020 - Club avond 11 september

In deze nieuwsflits:

Clubavond 11 september


Beste leden,
Hierbij een update m.b.t. de perikelen rondom het Coronavirus. Zoals jullie momenteel in de media hebben kunnen lezen is de overheid gestart met het versoepelen van een groot aantal maatregelen die sinds de lock-down van kracht zijn. Voorbeelden zijn de scholen, horeca, zwembaden en culturele instellingen. Als het aantal besmettingen weer niet schrikbarend gaat toenemen zullen per 1 juli de maatregelen nog meer worden versoepeld. Het maximaal aantal bezoekers voor georganiseerde samenkomsten gaat dan zelfs van 30 naar maximaal 100 personen.
 
Clubavonden
Onze clubavond van september zou onder deze omstandigheden “normaal” door kunnen gaan. Het nieuwe normaal dan wel te verstaan en dat betekent in ieder geval: Nog steeds 1,5 meter afstand bewaren en vaak je handen wassen. Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur hier uitgebreid over gesproken en kwamen wij tot de conclusie dat een clubavond met bv 75 bezoekers nog te veel praktische problemen kan geven en moeilijk beheersbaar kan zijn. Natuurlijk moet er het een en ander georganiseerd worden om een avond veilig te kunnen laten verlopen; er moeten looproutes worden uitgezet naar de bar en de toiletgroepen en ook moeten onze “bartijgers” beschermd worden tegen het virus. Om het beheersbaar te maken kwam het bestuur tot de conclusie dat we het klein en voorzichtig moeten opbouwen. Het is niet verantwoord is om meteen met een groot aantal bezoekers te beginnen. Ook al zou dat van de overheid mogen! Daarom willen het maximaal aantal bezoekers in september op 30 leden stellen. Dit is exclusief het aantal medewerkers! Hoe we dat gaan doen lezen jullie in het clubblad van september en een speciale Nieuwsflits die jullie in augustus hierover gaan ontvangen.
 
Hulp van de leden
We rekenen er op dat onze leden allereerst zelf beslissen of ze een club avond kunnen en willen bezoeken; zeker als ze in een “risico groep” vallen. Van zelf sprekend kom je niet als je gezondheidsklachten hebt; benauwd/verkoudheid/koorts. Voor een aantal leden zal het betekenen dat zij de clubavond van september niet kunnen bezoeken! Dat zijn o.a. mensen die het niet aandurven i.v.m. het (gezondheid) risico dat zij hierbij kunnen lopen. Maar ook mensen die niet kunnen komen omdat het maximaal aantal bezoekers van 30 is bereikt. Voor al deze leden willen, we indien mogelijk, de clubavond “live” gaan streamen via internet.
 
Hierbij hebben wij wel de hulp nodig van onze leden!!!!
 
Daarom vraagt het bestuur:

  • Zijn er leden die kennis en ervaring hebben met het in beeld brengen en streamen van een evenement?
  • Zijn er leden die over apparatuur beschikken zoals: Camera’s, statieven, microfoons, enz. en die deze apparatuur ter beschikking willen stellen?
  • Wie wil er tijdens de komende clubavond(en) meehelpen bij deze extra werkzaamheden?

Graag even z.s.m. een reactie d.m.v. een mailtje naar bestuur@roerstok.nl
 
De toekomst
Per 1 september zullen (als alles goed gaat) de maatregelen weer verder versoepeld worden. Maar de kans bestaat ook dat er weer een aantal maatregelen worden verscherpt. Daarom zou het heel erg fijn zijn dat we als vereniging over de mogelijkheid  van streamen zouden kunnen beschikken. Niet enkel voor de clubavond van september, maar ook voor de onzekere toekomst!
 
Het bestuur

Terug naar overzicht