Terug naar overzicht
5 apr. 2016 - Programma clubavond april/Foto's clubavond maart/vooruitblik mei

In deze nieuwsflits:


Programma clubavond vrijdag 8 april 2016

De clubavond in april staat in het teken van de lezing van Frank van Nimwegen. Ongeveer vier jaar geleden heeft Frank ook al eens een lezing bij onze vereniging gehouden waar nu nog steeds dikwijls op clubavonden over wordt gesproken. Het was zeer zeker geen verkooppraatje van iemand die bij een leverancier van schoonmaak en desinfecteermiddelen werkt! Na de lezing van Frank was voor iedereen duidelijk dat schoonmaken en desinfecteren twee totaal verschillende dingen zijn. Ook dit keer zal er na de lezing van Frank weer genoeg tijd worden gereserveerd voor het stellen van vragen over een van de meest belangrijke stappen van het bierbrouwen. Naast zijn drukke baan als accountmanager bij Diversey is hij in zijn vrije tijd meestal met zijn honden bezig. uiteraard zijn die trouwe viervoeters er vrijdagavond niet bij. Zorg dat je deze avond niet mist!

 

19:00 uur: Zaal open
19:15 uur: Inrichten ruimte, klaarzetten meubilair
19:30 uur: Koffietijd
20:00 uur: Opening door de avondleider 
20.15 uur: Vragenhalfuurtje
20.45 uur: Pauze met kratbier
21:00 uur: Evaluatie kratbier
21:15 uur: Presentatie Frank van Nimwegen: "Schoonmaken doe je zo!"
22.00 uur: Pauze
22:15 uur: tweede gedeelte presentatie
23:00 uur: Begin informeel gedeelte
23.30 uur: Bestellen laatste ronde
23.45 uur: Zaal opruimen
0.00 uur: Sluiten

Avondleider: 

Kratbier: Een blond bier van Geert-Jan van Iersel.

Opruimers zullen op de avond zelf gevraagd worden.

De zaal zal om 19.00 uur door Harrie worden geopend. Mocht je in staat zijn om te helpen met de voorbereidingen dan is dat zeer welkom! 


Vooruitblik programma clubavond 13 mei

 

Ingenieurs en doe-het-zelfers opgelet! Tijdens de clubavond van mei willen we eens wat dieper ingaan op het technische aspect van onze hobby. Een onlosmakelijk element van het brouwen. Wie menig clubavond heeft meegemaakt weet dat iedereen een andere installatie heeft. Sommige hebben een semiautomatische ketel, een set die in de jaren liefdevol is verbouwd of een installatie die pas een paar keer gebruikt is. Veel van jullie hebben handige, slimme, voordelige tips die we graag eens centraal zouden willen uitlichten en delen! We willen met name stimuleren om met elkaar daarover in contact te komen. Voor elke vraag is wel een antwoord en een medelid die je daarbij wil/kan helpen. In woord en daad...

Peter Mermans gaat samen met Mark Romme deze avond verzorgen. Als jullie nog mooie bouwsels (geen brouwsels!) hebben en deze in de spotlight willen zetten is dit de ideale gelegenheid. Veel leden zijn mogelijk geholpen bij een goede uitleg van de dingen die jij al hebt gemaakt om je brouwproces te verbeteren. Gaat dit om het omzetten van spanning voor een motor of het roermechanisme wat je zelf in elkaar hebt gezet? Misschien wel jouw eigenwijze manier van een eigen gistkast verwarmer of een filter waar nog nooit iemand aan gedacht heeft. Er zijn altijd geïnteresseerden!

Als je foto's hebt en iets wil erover wilt vertellen, willen we je verzoeken deze te sturen naar Mark Romme. En als je het bouwsel in kwestie mee wilt nemen is dat natuurlijk helemaal een plus!


Foto's clubavond maart

Jacques heeft weer mooie foto's gemaakt van de clubavond, zie het Roerstok fotoalbum. De foto's zijn ook via het ledengedeelte van de website te bekijken.


  


 

Terug naar overzicht