Terug naar overzicht
14 apr. 2020 - Roerstok update, overlijden Joep Joosten

In deze nieuwsflits:

Overlijden Joep Joosten

Clubavonden mei en juni


Het ging al enige tijd niet goed met Joep Joosten. Vandaag bereikte ons het bericht dat Joep is overleden. Joep zal voor veel van onze leden een "bekende Roerstokker" zijn door zijn vele jaren als prominent lid van onze club.

Het was mooi, het is goed zo
Joep Joosten
17-04-1938 11-04-2020
Dankbaar voor de mooie tijd die we gehad hebben met hem.
En opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven.

Wegens de huidige corona-omstandigheden neemt de familie afscheid van Joep in besloten kring. 
Herinneringen of woorden van troost kunt u delen via www.fiddelaers.nl.
Correspondentieadres: familie Joosten, Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze 


Club avonden mei en juni

Wij als bestuur zijn van mening dat in de huidige omstandigheden met alle maatregelen ter beperking van het COVD-19 virus, het niet verantwoord is om een club avond te organiseren. We denken dat ook na 28 april; de dag waarop de regering nieuwe aankondigingen zal doen over verdere maatregelen, het nog niet verantwoord is om met een grote groep mensen een bijeenkomst te hebben in de voor ons gebruikelijke vorm. We hebben besloten om de club avonden van mei en juni ook te annuleren. De feest avond die we normaal in juni organiseren willen we, onder voorbehoud, doorschuiven naar september. Mochten we gelegenheid zien om toch eerder of op andere manier aktief te zijn zullen we dit via een nieuwsbrief weer communiceren. 

Terug naar overzicht