Terug naar overzicht
23 nov. 2021 - Extra Nieuwsflits nov 2021

In deze EXTRA nieuwsflits:

  • Oproep aan thuisbrouwers van de Roerstok: bier inzameling voor INKLUIS

Beste Leden, 

Het bestuur ontving van Jeannette van der Aa de vraag of we onze medewerking wilden verlenen aan een bier inzameling voor een goed doel in Tilburg. Bij wijze van uitzondering doen we dat. Er staat een stukje in het clubblad van december en hieronder in de nieuwsbrief. Het gaat daarbij om het afstaan van enkele flesjes zelf gebrouwen bier, die als tegenprestatie zullen worden gegeven bij een crowdfunding actie. Het is de bedoeling, dat de Roerstokkers de flesjes aanstaande clubavond (10 december) al meenemen!

Natuurlijk houden we de maatregelen van de overheid in de gaten over wat er kan en mag op de volgende club avond. Volgende week volgt de nieuwsbrief met het programma voor december.


Oproep aan thuisbrouwers

In Tilburg is een netwerkorganisatie voor sociaal ondernemerschap, genaamd INKLUIS opgezet.
INKLUIS  bouwt aan een sterk sociaal en economisch netwerk. Met het motto ‘Mee doen met eenniet-mauwen-maar-sjouwen-mentaliteit” willen zij de stad mooier en socialer maken. Zij doen dat door kwetsbare Tilburgers te helpen en te zorgen dat iedereen meedoet en erbij hoort. Bijvoorbeeld door het organiseren van (sport) activiteiten, workshops en (job) training voor kwetsbare jongeren, maar ook door verschillende groepen en culturen te verbinden door middel van muziek, verhalen en ontmoeting. Daarnaast zijn zij gesprekspartner voor de gemeente Tilburg en andere maatschappelijke organisaties waar het gaat om het verbeteren van het sociaal vangnet en het klimaat voor maatschappelijk ondernemen.

inkluis

 
Om sociale ondernemers en initiatieven te helpen is het ‘Sterke Benen’ programma door INKLUIS ontwikkeld. Met crowdfunding hoopt INKLUIS het tweede deel van het programma Sterke Benen te kunnen financieren. Daarnaast wil INKLUIS een ‘potje’ in het leven roepen van waaruit initiatieven opgestart kunnen worden om mensen snel te helpen als daar geen andere mogelijkheden voor zijn of als hulp anders te laat komt. Belangrijk uitgangspunt van INKLUIS is dat zij geloven in ‘samen sterker’.
 
Wat kan een thuisbrouwer doen om mee te helpen? Het idee is dat een aantal lokale brouwers 6, 8 of 10 flesjes beschikbaar stelt. Die worden vervolgens als ‘nie mauwe maar brouwen’ INKLUIS lokaal bierpakket’ aangeboden als tegenprestatie aan de crowdfunders. Het thema van de crowdfunding is: ‘thuiskomen in Tilburg’. Dat moet toch elke Roerstokker met het hart op de goede plek aanspreken?

Het inleveren van de flesjes kan op 10 december 2021 tijdens de clubavond. Huub zorgt ervoor, dat het bij INKLUIS komt.
 
Nog een tip: voorzie je flesjes van het etiket uit het clubbblad van december of download het hier vanaf deze nieuwsflits . Op het etiket staat dan welk type bier het is en vooral wat het alcohol percentage is en ook nog een logo-tje van INKLUIS. Als disclaimer vinder we het belangrijk om te vermelden: Dit bier mag onder geen enkele voorwaarde worden (door)verkocht. In dit flesje zit "levend bier" en dat kan bij opening spontaan uit de fles komen!
 
Alvast veel dank voor jullie medewerking!
Link naar de website van Inkluis Tilburg staat hier

Terug naar overzicht