Terug naar overzicht
10 okt. 2017 - Programma clubavond oktober

In deze nieuwsflits:

  • Programma clubavond 13 oktober
  • Notulen en financiële stukken

Beste Leden,

Door een vergissing is de agenda van september in het clubblad van oktober afgedrukt. In deze nieuwsbrief de juiste agenda. Op de site zijn in het ledengedeelte de notulen en de financiële stukken te vinden die dan besproken gaan worden. Hieronder een handleiding waar precies. Tot vrijdag!

Het bestuur.


Programma clubavond vrijdag 13 oktober: ALV en clubkampioenschap categorie A en C 

Zoals gebruikelijk staat de clubavond van oktober in het teken van het eerste deel van de ALV en het clubkampioenschap categorie A en C. De stukken voor de ALV zijn te vinden op de Roerstok website, in het ledengedeelte onder het kopje 'Nieuws'. Hier is ook het nieuwe reglement van het clubkampioenschap te vinden. De belangrijkste wijziging is dat er drie flesjes per bier ingeleverd moeten worden.

19:00 uur: Zaal open
19:15 uur: Inrichten ruimte, klaarzetten meubilair
19:30 uur: Koffietijd
20:00 uur: Opening door de voorzitter, aanvang ALV deel 1 2017/2018. Belangrijkste agendapunten: begroting 2018. De notulen en financiële stukken zijn te vinden in het ledengedeelte van de website.
21:00 uur: Pauze
21:15 uur: Vragenhalfuurtje
21:30 uur: Clubkampioenschap in de categorieën licht smalbier (A) en licht dikbier (C)
22:30 uur: Einde van de eerste ronde van het kampioenschap, begin informeel gedeelte.
23.30 uur: Bestellen laatste ronde
23.45 uur: Zaal opruimen
00.00 uur: Sluiten

Avondleider: Manus van Bommel (voorzitter)
Notulen en verslag: Huub Soemers (secretaris)
Kratbier: Geen vanwege de clubwedstrijd
Bar: Jan van Kempen, Koos Romme en Peter van den Hoven
Opruimers: Anton Mekes en John van Gils

De zaal zal om 19:00 uur geopend worden. Mocht je in staat zijn om rond 19:15 een handje te helpen met het opstellen van de tafels en stoelen dan is dat zeer welkom.


Notulen en financiële stukken

Op de site de volgende informatie voor de aanstaande Algemene Leden Vergadering (ALV):

- Notulen ALV 2016/2017 deel 2 d.d. 10-02-2017
- Agenda ALV 2017/2018 deel 1
- Prognose 2017
- Begroting 2018

Waar precies te vinden? door:
1. in te loggen op de site
2. op "Voor leden" te klikken
3. onder "Presentaties" op "ALV 13-10-2017" te klikken

Je wordt dan doorgeschakeld naar de Google Drive met alle bestanden.


 

Terug naar overzicht